Step Halılar üretim problemlerine karşı fatura tarihinden itibaren 2 yıl süre ile STEP garanti kapsamı altındadır. Garanti kapsamı uygulama ve bakım kuralları uygulanması halinde geçerlidir. Tüketici kullanımından kaynaklanan değişim ve bozulmalar garanti kapsamı dışındadır. Bu bilgiler laboratuvar testleri ve deneyimlerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Halı, STEP kontrolü dışında kullanılan bir ürün olması sebebiyle, ürünün üretim kalitesi dışında bir garanti söz konusu değildir.